ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่าน

นโยบายการดำเนินการเพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก โดยมุ่งเน้น คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เสียสละ และพัฒนารูปแบบของการบริหารงาน เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกและครอบครัว มีการดำรงชีวิตในสังคมให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นด้วยหลักการและวิธีการของสหกรณ์ โดยยึดหลักตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวประชาสัมพันธ์

Uncategorized

ครบรอบ 50 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับประเทศที่ก่อตั้งจากการรวมตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2515 จากสมาชิกเริ่มต้นเพียง 81 สหกรณ์ทุนดำเนินงาน 1.7 ล้านบาท ณ[…]

Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!


ติดต่อเรา

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าลาดกระบัง จำกัด.

ถนนฉลองกรุง แขวง/เขต ลาดกระบัง กทม. 10520

  • 0-2326-4546
  • kmitl.coop@gmail.com